Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 237 31 268 -
10/10 kl 01 290 31 321 -
10/10 kl 02 313 28 341 -
10/10 kl 03 304 27 331 -
10/10 kl 04 266 26 292 -
10/10 kl 05 205 23 228 -
10/10 kl 06 135 21 156 -
10/10 kl 07 72 19 91 -
10/10 kl 08 35 18 53 -
10/10 kl 09 32 15 47 -
10/10 kl 10 64 16 80 -
10/10 kl 11 124 15 139 -
10/10 kl 12 197 14 211 -
10/10 kl 13 262 13 275 -
10/10 kl 14 300 13 313 -
10/10 kl 15 306 11 317 -
10/10 kl 16 283 11 294 -
10/10 kl 17 234 9 243 -
10/10 kl 18 168 10 178 -
10/10 kl 19 105 8 113 -
10/10 kl 20 61 7 68 -
10/10 kl 21 49 7 56 -
10/10 kl 22 70 5 75 -
10/10 kl 23 121 5 126 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 295 322 352 341 312
Laveste vannstand 75 52 70 47 35
Avvik gult nivå -45 -18 12 1 -28
Avvik orange nivå -61 -34 -4 -15 -44
Avvik rødt nivå -74 -47 -17 -28 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm