Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 188 4 192 -
11/10 kl 01 254 3 257 -
11/10 kl 02 298 2 300 -
11/10 kl 03 310 2 312 -
11/10 kl 04 291 1 292 -
11/10 kl 05 247 0 247 -
11/10 kl 06 184 -1 183 -
11/10 kl 07 116 -2 114 -
11/10 kl 08 62 -1 61 -
11/10 kl 09 37 -2 35 -
11/10 kl 10 46 -3 43 -
11/10 kl 11 86 -4 82 -
11/10 kl 12 151 -3 148 -
11/10 kl 13 220 -5 215 -
11/10 kl 14 275 -6 269 -
11/10 kl 15 301 -6 295 -
11/10 kl 16 296 -7 289 -
11/10 kl 17 264 -9 255 -
11/10 kl 18 211 -9 202 -
11/10 kl 19 148 -10 138 -
11/10 kl 20 91 -10 81 -
11/10 kl 21 59 -10 49 -
11/10 kl 22 58 -9 49 -
11/10 kl 23 88 -8 80 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 295 322 352 341 312
Laveste vannstand 75 52 70 47 35
Avvik gult nivå -45 -18 12 1 -28
Avvik orange nivå -61 -34 -4 -15 -44
Avvik rødt nivå -74 -47 -17 -28 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm