Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/10 kl 13 70 0 70 69
07/10 kl 14 75 0 75 72
07/10 kl 15 77 0 77 73
07/10 kl 16 74 1 75 69
07/10 kl 17 66 2 68 62
07/10 kl 18 57 2 59 56
07/10 kl 19 50 2 52 52
07/10 kl 20 44 3 47 49
07/10 kl 21 42 4 46 47
07/10 kl 22 45 5 50 50
07/10 kl 23 50 5 55 59

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 77 86 83 68 54
Laveste vannstand 46 46 50 30 23
Avvik gult nivå -63 -54 -57 -72 -86
Avvik orange nivå -82 -73 -76 -91 -105
Avvik rødt nivå -99 -90 -93 -108 -122
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm