Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 00 57 7 64 71
08/10 kl 01 62 9 71 79
08/10 kl 02 68 10 78 85
08/10 kl 03 72 12 84 -
08/10 kl 04 73 13 86 -
08/10 kl 05 67 13 80 -
08/10 kl 06 59 11 70 -
08/10 kl 07 52 9 61 -
08/10 kl 08 46 6 52 -
08/10 kl 09 44 5 49 -
08/10 kl 10 47 3 50 -
08/10 kl 11 53 3 56 -
08/10 kl 12 61 2 63 -
08/10 kl 13 66 1 67 -
08/10 kl 14 70 0 70 -
08/10 kl 15 74 -1 73 -
08/10 kl 16 75 -2 73 -
08/10 kl 17 71 -3 68 -
08/10 kl 18 63 -3 60 -
08/10 kl 19 55 -2 53 -
08/10 kl 20 49 -1 48 -
08/10 kl 21 44 2 46 -
08/10 kl 22 44 4 48 -
08/10 kl 23 49 6 55 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 77 86 83 68 54
Laveste vannstand 46 46 50 30 23
Avvik gult nivå -63 -54 -57 -72 -86
Avvik orange nivå -82 -73 -76 -91 -105
Avvik rødt nivå -99 -90 -93 -108 -122
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm