Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 52 2 54 -
10/10 kl 01 58 1 59 -
10/10 kl 02 61 0 61 -
10/10 kl 03 63 -1 62 -
10/10 kl 04 67 -1 66 -
10/10 kl 05 69 -1 68 -
10/10 kl 06 66 -1 65 -
10/10 kl 07 59 -1 58 -
10/10 kl 08 53 -1 52 -
10/10 kl 09 50 0 50 -
10/10 kl 10 46 0 46 -
10/10 kl 11 47 0 47 -
10/10 kl 12 53 -1 52 -
10/10 kl 13 61 -2 59 -
10/10 kl 14 66 -3 63 -
10/10 kl 15 67 -4 63 -
10/10 kl 16 70 -6 64 -
10/10 kl 17 72 -8 64 -
10/10 kl 18 70 -10 60 -
10/10 kl 19 64 -13 51 -
10/10 kl 20 58 -15 43 -
10/10 kl 21 53 -17 36 -
10/10 kl 22 50 -17 33 -
10/10 kl 23 48 -18 30 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 77 86 83 68 54
Laveste vannstand 46 46 50 30 23
Avvik gult nivå -63 -54 -57 -72 -86
Avvik orange nivå -82 -73 -76 -91 -105
Avvik rødt nivå -99 -90 -93 -108 -122
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm