Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 50 -18 32 -
11/10 kl 01 56 -20 36 -
11/10 kl 02 60 -21 39 -
11/10 kl 03 61 -23 38 -
11/10 kl 04 63 -24 39 -
11/10 kl 05 66 -25 41 -
11/10 kl 06 66 -26 40 -
11/10 kl 07 63 -26 37 -
11/10 kl 08 57 -26 31 -
11/10 kl 09 52 -26 26 -
11/10 kl 10 49 -25 24 -
11/10 kl 11 47 -24 23 -
11/10 kl 12 49 -23 26 -
11/10 kl 13 56 -22 34 -
11/10 kl 14 62 -21 41 -
11/10 kl 15 65 -20 45 -
11/10 kl 16 67 -19 48 -
11/10 kl 17 69 -18 51 -
11/10 kl 18 71 -17 54 -
11/10 kl 19 69 -15 54 -
11/10 kl 20 63 -12 51 -
11/10 kl 21 58 -10 48 -
11/10 kl 22 54 -7 47 -
11/10 kl 23 50 -6 44 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 77 86 83 68 54
Laveste vannstand 46 46 50 30 23
Avvik gult nivå -63 -54 -57 -72 -86
Avvik orange nivå -82 -73 -76 -91 -105
Avvik rødt nivå -99 -90 -93 -108 -122
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm