Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/10 kl 13 276 10 286 284
07/10 kl 14 283 10 293 293
07/10 kl 15 262 10 272 272
07/10 kl 16 218 10 228 227
07/10 kl 17 164 9 173 172
07/10 kl 18 111 9 120 120
07/10 kl 19 75 8 83 84
07/10 kl 20 65 9 74 72
07/10 kl 21 85 9 94 91
07/10 kl 22 130 10 140 136
07/10 kl 23 187 11 198 194

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 293 315 345 331 303
Laveste vannstand 74 50 67 44 35
Avvik gult nivå -42 -20 10 -4 -32
Avvik orange nivå -58 -36 -6 -20 -48
Avvik rødt nivå -73 -51 -21 -35 -63
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm