Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 00 242 11 253 250
08/10 kl 01 281 11 292 289
08/10 kl 02 294 11 305 303
08/10 kl 03 278 12 290 -
08/10 kl 04 235 11 246 -
08/10 kl 05 174 11 185 -
08/10 kl 06 112 12 124 -
08/10 kl 07 63 12 75 -
08/10 kl 08 37 13 50 -
08/10 kl 09 44 13 57 -
08/10 kl 10 84 15 99 -
08/10 kl 11 144 16 160 -
08/10 kl 12 207 18 225 -
08/10 kl 13 260 19 279 -
08/10 kl 14 291 20 311 -
08/10 kl 15 293 22 315 -
08/10 kl 16 264 22 286 -
08/10 kl 17 211 23 234 -
08/10 kl 18 150 23 173 -
08/10 kl 19 96 24 120 -
08/10 kl 20 61 27 88 -
08/10 kl 21 57 27 84 -
08/10 kl 22 86 28 114 -
08/10 kl 23 141 29 170 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 293 315 345 331 303
Laveste vannstand 74 50 67 44 35
Avvik gult nivå -42 -20 10 -4 -32
Avvik orange nivå -58 -36 -6 -20 -48
Avvik rødt nivå -73 -51 -21 -35 -63
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm