Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 203 31 234 -
09/10 kl 01 258 32 290 -
09/10 kl 02 295 32 327 -
09/10 kl 03 302 33 335 -
09/10 kl 04 277 34 311 -
09/10 kl 05 225 35 260 -
09/10 kl 06 159 36 195 -
09/10 kl 07 95 36 131 -
09/10 kl 08 47 37 84 -
09/10 kl 09 28 39 67 -
09/10 kl 10 45 41 86 -
09/10 kl 11 94 41 135 -
09/10 kl 12 161 42 203 -
09/10 kl 13 225 42 267 -
09/10 kl 14 276 43 319 -
09/10 kl 15 302 43 345 -
09/10 kl 16 294 42 336 -
09/10 kl 17 255 41 296 -
09/10 kl 18 195 40 235 -
09/10 kl 19 133 37 170 -
09/10 kl 20 80 37 117 -
09/10 kl 21 52 35 87 -
09/10 kl 22 57 34 91 -
09/10 kl 23 97 32 129 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 293 315 345 331 303
Laveste vannstand 74 50 67 44 35
Avvik gult nivå -42 -20 10 -4 -32
Avvik orange nivå -58 -36 -6 -20 -48
Avvik rødt nivå -73 -51 -21 -35 -63
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm