Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 157 31 188 -
10/10 kl 01 220 30 250 -
10/10 kl 02 273 29 302 -
10/10 kl 03 303 28 331 -
10/10 kl 04 301 26 327 -
10/10 kl 05 267 24 291 -
10/10 kl 06 208 22 230 -
10/10 kl 07 141 20 161 -
10/10 kl 08 79 19 98 -
10/10 kl 09 37 17 54 -
10/10 kl 10 28 16 44 -
10/10 kl 11 57 17 74 -
10/10 kl 12 114 15 129 -
10/10 kl 13 181 14 195 -
10/10 kl 14 244 13 257 -
10/10 kl 15 288 13 301 -
10/10 kl 16 303 13 316 -
10/10 kl 17 285 12 297 -
10/10 kl 18 237 11 248 -
10/10 kl 19 176 10 186 -
10/10 kl 20 115 9 124 -
10/10 kl 21 69 7 76 -
10/10 kl 22 50 6 56 -
10/10 kl 23 66 5 71 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 293 315 345 331 303
Laveste vannstand 74 50 67 44 35
Avvik gult nivå -42 -20 10 -4 -32
Avvik orange nivå -58 -36 -6 -20 -48
Avvik rødt nivå -73 -51 -21 -35 -63
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm