Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 114 5 119 -
11/10 kl 01 175 5 180 -
11/10 kl 02 236 4 240 -
11/10 kl 03 282 2 284 -
11/10 kl 04 302 1 303 -
11/10 kl 05 291 1 292 -
11/10 kl 06 249 0 249 -
11/10 kl 07 188 -1 187 -
11/10 kl 08 123 -1 122 -
11/10 kl 09 68 -2 66 -
11/10 kl 10 37 -2 35 -
11/10 kl 11 40 -3 37 -
11/10 kl 12 79 -3 76 -
11/10 kl 13 139 -4 135 -
11/10 kl 14 203 -5 198 -
11/10 kl 15 258 -5 253 -
11/10 kl 16 292 -7 285 -
11/10 kl 17 295 -8 287 -
11/10 kl 18 267 -9 258 -
11/10 kl 19 216 -10 206 -
11/10 kl 20 157 -11 146 -
11/10 kl 21 101 -10 91 -
11/10 kl 22 63 -10 53 -
11/10 kl 23 56 -10 46 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 293 315 345 331 303
Laveste vannstand 74 50 67 44 35
Avvik gult nivå -42 -20 10 -4 -32
Avvik orange nivå -58 -36 -6 -20 -48
Avvik rødt nivå -73 -51 -21 -35 -63
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm