Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 161 35 196 -
09/10 kl 01 142 35 177 -
09/10 kl 02 87 34 121 -
09/10 kl 03 15 35 50 -
09/10 kl 04 -54 36 -18 -
09/10 kl 05 -109 37 -72 -
09/10 kl 06 -140 35 -105 -
09/10 kl 07 -140 35 -105 -
09/10 kl 08 -105 35 -70 -
09/10 kl 09 -40 34 -6 -
09/10 kl 10 35 33 68 -
09/10 kl 11 105 32 137 -
09/10 kl 12 149 31 180 -
09/10 kl 13 152 31 183 -
09/10 kl 14 113 30 143 -
09/10 kl 15 48 30 78 -
09/10 kl 16 -20 29 9 -
09/10 kl 17 -77 29 -48 -
09/10 kl 18 -114 28 -86 -
09/10 kl 19 -122 28 -94 -
09/10 kl 20 -96 28 -68 -
09/10 kl 21 -39 29 -10 -
09/10 kl 22 33 29 62 -
09/10 kl 23 104 28 132 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 168 190 196 192 157
Laveste vannstand -90 -96 -105 -124 -140
Avvik gult nivå -38 -16 -10 -14 -49
Avvik orange nivå -59 -37 -31 -35 -70
Avvik rødt nivå -78 -56 -50 -54 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm