Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/10 kl 13 245 8 253 253
07/10 kl 14 190 9 199 199
07/10 kl 15 137 10 147 146
07/10 kl 16 94 11 105 104
07/10 kl 17 71 12 83 80
07/10 kl 18 77 13 90 84
07/10 kl 19 112 15 127 118
07/10 kl 20 170 17 187 178
07/10 kl 21 234 19 253 248
07/10 kl 22 289 21 310 307
07/10 kl 23 318 23 341 339

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 341 363 369 365 330
Laveste vannstand 83 77 68 49 33
Avvik gult nivå -38 -16 -10 -14 -49
Avvik orange nivå -59 -37 -31 -35 -70
Avvik rødt nivå -78 -56 -50 -54 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm