Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 00 311 25 336 332
08/10 kl 01 270 27 297 292
08/10 kl 02 207 28 235 232
08/10 kl 03 142 32 174 -
08/10 kl 04 85 35 120 -
08/10 kl 05 47 37 84 -
08/10 kl 06 38 39 77 -
08/10 kl 07 62 41 103 -
08/10 kl 08 115 45 160 -
08/10 kl 09 185 46 231 -
08/10 kl 10 253 45 298 -
08/10 kl 11 303 45 348 -
08/10 kl 12 318 45 363 -
08/10 kl 13 293 44 337 -
08/10 kl 14 239 42 281 -
08/10 kl 15 174 40 214 -
08/10 kl 16 117 38 155 -
08/10 kl 17 74 36 110 -
08/10 kl 18 57 35 92 -
08/10 kl 19 72 35 107 -
08/10 kl 20 118 34 152 -
08/10 kl 21 185 34 219 -
08/10 kl 22 256 34 290 -
08/10 kl 23 311 35 346 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 341 363 369 365 330
Laveste vannstand 83 77 68 49 33
Avvik gult nivå -38 -16 -10 -14 -49
Avvik orange nivå -59 -37 -31 -35 -70
Avvik rødt nivå -78 -56 -50 -54 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm