Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/10 kl 00 336 340 336 332
08/10 kl 01 298 302 297 292
08/10 kl 02 232 237 235 232
08/10 kl 03 168 174 174 -
08/10 kl 04 116 124 120 -
08/10 kl 05 84 96 84 -
08/10 kl 06 79 92 77 -
08/10 kl 07 102 114 103 -
08/10 kl 08 153 168 160 -
08/10 kl 09 227 241 231 -
08/10 kl 10 298 312 298 -
08/10 kl 11 347 361 348 -
08/10 kl 12 358 373 363 -
08/10 kl 13 332 346 337 -
08/10 kl 14 278 293 281 -
08/10 kl 15 214 232 214 -
08/10 kl 16 157 170 155 -
08/10 kl 17 110 121 110 -
08/10 kl 18 90 102 92 -
08/10 kl 19 106 117 107 -
08/10 kl 20 152 165 152 -
08/10 kl 21 221 233 219 -
08/10 kl 22 292 307 290 -
08/10 kl 23 345 362 346 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 343 373 385 417 351
Laveste vannstand 82 79 59 43 29
Avvik gult nivå -36 -6 6 38 -28
Avvik orange nivå -57 -27 -15 17 -49
Avvik rødt nivå -76 -46 -34 -2 -68
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm