Tid (NNT) Observert 07/10 12 07/10 00 06/10 12
08/10 kl 00 332 336 338 335
08/10 kl 01 292 297 299 297
08/10 kl 02 232 235 237 235
08/10 kl 03 - 174 175 172
08/10 kl 04 - 120 121 117
08/10 kl 05 - 84 85 81
08/10 kl 06 - 77 78 75
08/10 kl 07 - 103 105 102
08/10 kl 08 - 160 162 158
08/10 kl 09 - 231 234 230
08/10 kl 10 - 298 302 298
08/10 kl 11 - 348 355 350
08/10 kl 12 - 363 370 366
08/10 kl 13 - 337 345 342
08/10 kl 14 - 281 288 286
08/10 kl 15 - 214 219 217
08/10 kl 16 - 155 158 154
08/10 kl 17 - 110 111 107
08/10 kl 18 - 92 94 91
08/10 kl 19 - 107 109 109
08/10 kl 20 - 152 155 153
08/10 kl 21 - 219 220 218
08/10 kl 22 - 290 290 286
08/10 kl 23 - 346 346 342

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 07/10 12 341 363 369 365 330
Max. fra modell: 07/10 00 343 370 370 367 333
Max. fra modell: 06/10 12 341 366 367 369 335
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm