Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/10 kl 00 25 29 25 21
08/10 kl 01 28 32 27 22
08/10 kl 02 25 30 28 25
08/10 kl 03 26 32 32 -
08/10 kl 04 31 39 35 -
08/10 kl 05 37 49 37 -
08/10 kl 06 41 54 39 -
08/10 kl 07 40 52 41 -
08/10 kl 08 38 53 45 -
08/10 kl 09 42 56 46 -
08/10 kl 10 45 59 45 -
08/10 kl 11 44 58 45 -
08/10 kl 12 40 55 45 -
08/10 kl 13 39 53 44 -
08/10 kl 14 39 54 42 -
08/10 kl 15 40 58 40 -
08/10 kl 16 40 53 38 -
08/10 kl 17 36 47 36 -
08/10 kl 18 33 45 35 -
08/10 kl 19 34 45 35 -
08/10 kl 20 34 47 34 -
08/10 kl 21 36 48 34 -
08/10 kl 22 36 51 34 -
08/10 kl 23 34 51 35 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 23 46 37 27 -1
Laveste værets virkning 8 25 28 1 -7
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm