Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 334 35 369 -
09/10 kl 01 315 35 350 -
09/10 kl 02 260 34 294 -
09/10 kl 03 188 35 223 -
09/10 kl 04 119 36 155 -
09/10 kl 05 64 37 101 -
09/10 kl 06 33 35 68 -
09/10 kl 07 33 35 68 -
09/10 kl 08 68 35 103 -
09/10 kl 09 133 34 167 -
09/10 kl 10 208 33 241 -
09/10 kl 11 278 32 310 -
09/10 kl 12 322 31 353 -
09/10 kl 13 325 31 356 -
09/10 kl 14 286 30 316 -
09/10 kl 15 221 30 251 -
09/10 kl 16 153 29 182 -
09/10 kl 17 96 29 125 -
09/10 kl 18 59 28 87 -
09/10 kl 19 51 28 79 -
09/10 kl 20 77 28 105 -
09/10 kl 21 134 29 163 -
09/10 kl 22 206 29 235 -
09/10 kl 23 277 28 305 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 341 363 369 365 330
Laveste vannstand 83 77 68 49 33
Avvik gult nivå -38 -16 -10 -14 -49
Avvik orange nivå -59 -37 -31 -35 -70
Avvik rødt nivå -78 -56 -50 -54 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm