Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/10 kl 00 368 385 369 -
09/10 kl 01 351 368 350 -
09/10 kl 02 298 316 294 -
09/10 kl 03 226 243 223 -
09/10 kl 04 154 169 155 -
09/10 kl 05 94 110 101 -
09/10 kl 06 59 77 68 -
09/10 kl 07 64 78 68 -
09/10 kl 08 101 115 103 -
09/10 kl 09 159 176 167 -
09/10 kl 10 225 249 241 -
09/10 kl 11 296 321 310 -
09/10 kl 12 347 366 353 -
09/10 kl 13 353 370 356 -
09/10 kl 14 311 330 316 -
09/10 kl 15 245 265 251 -
09/10 kl 16 175 194 182 -
09/10 kl 17 117 153 125 -
09/10 kl 18 81 128 87 -
09/10 kl 19 75 120 79 -
09/10 kl 20 102 146 105 -
09/10 kl 21 155 214 163 -
09/10 kl 22 225 293 235 -
09/10 kl 23 297 364 305 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 343 373 385 417 351
Laveste vannstand 82 79 59 43 29
Avvik gult nivå -36 -6 6 38 -28
Avvik orange nivå -57 -27 -15 17 -49
Avvik rødt nivå -76 -46 -34 -2 -68
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm