Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
09/10 kl 00 49% 0% 0% 385
09/10 kl 01 0% 0% 0% 368
09/10 kl 02 0% 0% 0% 316
09/10 kl 03 0% 0% 0% 243
09/10 kl 04 0% 0% 0% 169
09/10 kl 05 0% 0% 0% 110
09/10 kl 06 0% 0% 0% 77
09/10 kl 07 0% 0% 0% 78
09/10 kl 08 0% 0% 0% 115
09/10 kl 09 0% 0% 0% 176
09/10 kl 10 0% 0% 0% 249
09/10 kl 11 0% 0% 0% 321
09/10 kl 12 0% 0% 0% 366
09/10 kl 13 0% 0% 0% 370
09/10 kl 14 0% 0% 0% 330
09/10 kl 15 0% 0% 0% 265
09/10 kl 16 0% 0% 0% 194
09/10 kl 17 0% 0% 0% 153
09/10 kl 18 0% 0% 0% 128
09/10 kl 19 0% 0% 0% 120
09/10 kl 20 0% 0% 0% 146
09/10 kl 21 0% 0% 0% 214
09/10 kl 22 0% 0% 0% 293
09/10 kl 23 0% 0% 0% 364

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 0% 49% 6% 0%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 0% 2% 0%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 0% 2% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm