Tid (NNT) Observert 07/10 12 07/10 00 06/10 12
09/10 kl 00 - 369 370 367
09/10 kl 01 - 350 351 349
09/10 kl 02 - 294 295 293
09/10 kl 03 - 223 223 222
09/10 kl 04 - 155 154 154
09/10 kl 05 - 101 100 101
09/10 kl 06 - 68 67 70
09/10 kl 07 - 68 65 71
09/10 kl 08 - 103 99 106
09/10 kl 09 - 167 161 170
09/10 kl 10 - 241 236 244
09/10 kl 11 - 310 306 314
09/10 kl 12 - 353 349 357
09/10 kl 13 - 356 351 359
09/10 kl 14 - 316 310 319
09/10 kl 15 - 251 246 253
09/10 kl 16 - 182 177 184
09/10 kl 17 - 125 120 127
09/10 kl 18 - 87 83 87
09/10 kl 19 - 79 75 78
09/10 kl 20 - 105 103 105
09/10 kl 21 - 163 161 165
09/10 kl 22 - 235 235 237
09/10 kl 23 - 305 306 308

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 07/10 12 341 363 369 365 330
Max. fra modell: 07/10 00 343 370 370 367 333
Max. fra modell: 06/10 12 341 366 367 369 335
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm