Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/10 kl 00 34 51 35 -
09/10 kl 01 36 53 35 -
09/10 kl 02 38 56 34 -
09/10 kl 03 38 55 35 -
09/10 kl 04 35 50 36 -
09/10 kl 05 30 46 37 -
09/10 kl 06 26 44 35 -
09/10 kl 07 31 45 35 -
09/10 kl 08 33 47 35 -
09/10 kl 09 26 43 34 -
09/10 kl 10 17 41 33 -
09/10 kl 11 18 43 32 -
09/10 kl 12 25 44 31 -
09/10 kl 13 28 45 31 -
09/10 kl 14 25 44 30 -
09/10 kl 15 24 44 30 -
09/10 kl 16 22 41 29 -
09/10 kl 17 21 57 29 -
09/10 kl 18 22 69 28 -
09/10 kl 19 24 69 28 -
09/10 kl 20 25 69 28 -
09/10 kl 21 21 80 29 -
09/10 kl 22 19 87 29 -
09/10 kl 23 20 87 28 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 23 46 37 27 -1
Laveste værets virkning 8 25 28 1 -7
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm