Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 327 27 354 -
10/10 kl 01 338 27 365 -
10/10 kl 02 305 26 331 -
10/10 kl 03 240 24 264 -
10/10 kl 04 165 23 188 -
10/10 kl 05 97 21 118 -
10/10 kl 06 50 20 70 -
10/10 kl 07 29 20 49 -
10/10 kl 08 41 20 61 -
10/10 kl 09 88 21 109 -
10/10 kl 10 159 20 179 -
10/10 kl 11 235 20 255 -
10/10 kl 12 299 20 319 -
10/10 kl 13 331 19 350 -
10/10 kl 14 319 18 337 -
10/10 kl 15 268 16 284 -
10/10 kl 16 196 14 210 -
10/10 kl 17 130 12 142 -
10/10 kl 18 79 11 90 -
10/10 kl 19 53 10 63 -
10/10 kl 20 56 8 64 -
10/10 kl 21 93 5 98 -
10/10 kl 22 156 2 158 -
10/10 kl 23 229 1 230 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 341 363 369 365 330
Laveste vannstand 83 77 68 49 33
Avvik gult nivå -38 -16 -10 -14 -49
Avvik orange nivå -59 -37 -31 -35 -70
Avvik rødt nivå -78 -56 -50 -54 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm