Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 293 -1 292 -
11/10 kl 01 332 -2 330 -
11/10 kl 02 329 -4 325 -
11/10 kl 03 284 -4 280 -
11/10 kl 04 213 -4 209 -
11/10 kl 05 140 -4 136 -
11/10 kl 06 82 -4 78 -
11/10 kl 07 46 -4 42 -
11/10 kl 08 37 -4 33 -
11/10 kl 09 61 -3 58 -
11/10 kl 10 116 -3 113 -
11/10 kl 11 187 -2 185 -
11/10 kl 12 259 -2 257 -
11/10 kl 13 311 -3 308 -
11/10 kl 14 328 -3 325 -
11/10 kl 15 301 -4 297 -
11/10 kl 16 241 -5 236 -
11/10 kl 17 171 -6 165 -
11/10 kl 18 111 -7 104 -
11/10 kl 19 71 -7 64 -
11/10 kl 20 57 -7 50 -
11/10 kl 21 71 -7 64 -
11/10 kl 22 115 -6 109 -
11/10 kl 23 178 -7 171 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 341 363 369 365 330
Laveste vannstand 83 77 68 49 33
Avvik gult nivå -38 -16 -10 -14 -49
Avvik orange nivå -59 -37 -31 -35 -70
Avvik rødt nivå -78 -56 -50 -54 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm