Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/10 kl 13 132 -4 128 129
07/10 kl 14 93 -2 91 90
07/10 kl 15 67 0 67 64
07/10 kl 16 59 2 61 57
07/10 kl 17 73 5 78 74
07/10 kl 18 106 6 112 108
07/10 kl 19 151 10 161 158
07/10 kl 20 197 12 209 208
07/10 kl 21 230 15 245 243
07/10 kl 22 239 17 256 254
07/10 kl 23 224 21 245 244

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 256 257 265 256 248
Laveste vannstand 61 65 43 32 31
Avvik gult nivå -26 -25 -17 -26 -34
Avvik orange nivå -41 -40 -32 -41 -49
Avvik rødt nivå -54 -53 -45 -54 -62
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm