Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 00 190 23 213 211
08/10 kl 01 142 26 168 169
08/10 kl 02 93 28 121 124
08/10 kl 03 53 30 83 -
08/10 kl 04 33 32 65 -
08/10 kl 05 37 31 68 -
08/10 kl 06 64 29 93 -
08/10 kl 07 109 26 135 -
08/10 kl 08 161 25 186 -
08/10 kl 09 206 26 232 -
08/10 kl 10 230 23 253 -
08/10 kl 11 229 21 250 -
08/10 kl 12 205 22 227 -
08/10 kl 13 166 20 186 -
08/10 kl 14 119 18 137 -
08/10 kl 15 77 16 93 -
08/10 kl 16 52 15 67 -
08/10 kl 17 51 14 65 -
08/10 kl 18 72 11 83 -
08/10 kl 19 113 12 125 -
08/10 kl 20 165 11 176 -
08/10 kl 21 215 11 226 -
08/10 kl 22 244 9 253 -
08/10 kl 23 247 10 257 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 256 257 265 256 248
Laveste vannstand 61 65 43 32 31
Avvik gult nivå -26 -25 -17 -26 -34
Avvik orange nivå -41 -40 -32 -41 -49
Avvik rødt nivå -54 -53 -45 -54 -62
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm