Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 224 11 235 -
09/10 kl 01 182 10 192 -
09/10 kl 02 130 12 142 -
09/10 kl 03 77 14 91 -
09/10 kl 04 40 15 55 -
09/10 kl 05 27 16 43 -
09/10 kl 06 38 18 56 -
09/10 kl 07 72 19 91 -
09/10 kl 08 124 19 143 -
09/10 kl 09 179 20 199 -
09/10 kl 10 222 22 244 -
09/10 kl 11 238 22 260 -
09/10 kl 12 228 22 250 -
09/10 kl 13 197 23 220 -
09/10 kl 14 150 23 173 -
09/10 kl 15 100 22 122 -
09/10 kl 16 61 21 82 -
09/10 kl 17 43 21 64 -
09/10 kl 18 50 20 70 -
09/10 kl 19 79 18 97 -
09/10 kl 20 127 18 145 -
09/10 kl 21 183 16 199 -
09/10 kl 22 230 14 244 -
09/10 kl 23 252 13 265 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 256 257 265 256 248
Laveste vannstand 61 65 43 32 31
Avvik gult nivå -26 -25 -17 -26 -34
Avvik orange nivå -41 -40 -32 -41 -49
Avvik rødt nivå -54 -53 -45 -54 -62
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm