Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 246 10 256 -
10/10 kl 01 216 9 225 -
10/10 kl 02 168 7 175 -
10/10 kl 03 113 6 119 -
10/10 kl 04 63 4 67 -
10/10 kl 05 34 4 38 -
10/10 kl 06 29 3 32 -
10/10 kl 07 48 2 50 -
10/10 kl 08 89 2 91 -
10/10 kl 09 144 1 145 -
10/10 kl 10 198 0 198 -
10/10 kl 11 232 0 232 -
10/10 kl 12 238 0 238 -
10/10 kl 13 220 0 220 -
10/10 kl 14 181 -1 180 -
10/10 kl 15 131 0 131 -
10/10 kl 16 83 -1 82 -
10/10 kl 17 50 -2 48 -
10/10 kl 18 42 -2 40 -
10/10 kl 19 56 -2 54 -
10/10 kl 20 91 -2 89 -
10/10 kl 21 142 -3 139 -
10/10 kl 22 198 -2 196 -
10/10 kl 23 238 -2 236 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 256 257 265 256 248
Laveste vannstand 61 65 43 32 31
Avvik gult nivå -26 -25 -17 -26 -34
Avvik orange nivå -41 -40 -32 -41 -49
Avvik rødt nivå -54 -53 -45 -54 -62
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm