Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 251 -3 248 -
11/10 kl 01 236 -3 233 -
11/10 kl 02 201 -3 198 -
11/10 kl 03 150 -4 146 -
11/10 kl 04 97 -5 92 -
11/10 kl 05 55 -4 51 -
11/10 kl 06 36 -5 31 -
11/10 kl 07 40 -5 35 -
11/10 kl 08 66 -5 61 -
11/10 kl 09 111 -5 106 -
11/10 kl 10 165 -4 161 -
11/10 kl 11 212 -6 206 -
11/10 kl 12 235 -6 229 -
11/10 kl 13 231 -6 225 -
11/10 kl 14 205 -7 198 -
11/10 kl 15 162 -8 154 -
11/10 kl 16 113 -7 106 -
11/10 kl 17 71 -8 63 -
11/10 kl 18 48 -7 41 -
11/10 kl 19 48 -8 40 -
11/10 kl 20 68 -7 61 -
11/10 kl 21 107 -6 101 -
11/10 kl 22 159 -6 153 -
11/10 kl 23 209 -5 204 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 256 257 265 256 248
Laveste vannstand 61 65 43 32 31
Avvik gult nivå -26 -25 -17 -26 -34
Avvik orange nivå -41 -40 -32 -41 -49
Avvik rødt nivå -54 -53 -45 -54 -62
Korreksjon av vannstandsdataene: +11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm