Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 99 -3 96 -
11/10 kl 01 84 -3 81 -
11/10 kl 02 50 -3 47 -
11/10 kl 03 3 -3 0 -
11/10 kl 04 -42 -8 -50 -
11/10 kl 05 -71 -7 -78 -
11/10 kl 06 -81 -5 -86 -
11/10 kl 07 -72 -6 -78 -
11/10 kl 08 -43 -6 -49 -
11/10 kl 09 1 -6 -5 -
11/10 kl 10 46 -4 42 -
11/10 kl 11 78 -4 74 -
11/10 kl 12 91 -7 84 -
11/10 kl 13 85 -6 79 -
11/10 kl 14 60 -6 54 -
11/10 kl 15 19 -5 14 -
11/10 kl 16 -24 -4 -28 -
11/10 kl 17 -55 -4 -59 -
11/10 kl 18 -68 -2 -70 -
11/10 kl 19 -63 0 -63 -
11/10 kl 20 -40 0 -40 -
11/10 kl 21 -1 1 0 -
11/10 kl 22 43 0 43 -
11/10 kl 23 77 2 79 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 115 111 121 101 96
Laveste vannstand -45 -60 -62 -81 -86
Avvik gult nivå -21 -25 -15 -35 -40
Avvik orange nivå -33 -37 -27 -47 -52
Avvik rødt nivå -43 -47 -37 -57 -62
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm