Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/10 kl 13 111 3 114 114
07/10 kl 14 78 6 84 83
07/10 kl 15 60 10 70 67
07/10 kl 16 58 12 70 67
07/10 kl 17 75 14 89 87
07/10 kl 18 107 15 122 123
07/10 kl 19 146 21 167 165
07/10 kl 20 181 24 205 201
07/10 kl 21 201 24 225 225
07/10 kl 22 204 26 230 228
07/10 kl 23 188 27 215 216

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 230 226 236 216 211
Laveste vannstand 70 55 53 34 29
Avvik gult nivå -21 -25 -15 -35 -40
Avvik orange nivå -33 -37 -27 -47 -52
Avvik rødt nivå -43 -47 -37 -57 -62
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm