Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 00 155 28 183 186
08/10 kl 01 113 28 141 147
08/10 kl 02 71 28 99 104
08/10 kl 03 42 24 66 -
08/10 kl 04 32 23 55 -
08/10 kl 05 42 19 61 -
08/10 kl 06 72 17 89 -
08/10 kl 07 115 13 128 -
08/10 kl 08 159 12 171 -
08/10 kl 09 191 11 202 -
08/10 kl 10 205 9 214 -
08/10 kl 11 200 9 209 -
08/10 kl 12 177 8 185 -
08/10 kl 13 138 8 146 -
08/10 kl 14 97 8 105 -
08/10 kl 15 64 7 71 -
08/10 kl 16 49 6 55 -
08/10 kl 17 53 6 59 -
08/10 kl 18 77 9 86 -
08/10 kl 19 116 11 127 -
08/10 kl 20 160 13 173 -
08/10 kl 21 195 12 207 -
08/10 kl 22 212 14 226 -
08/10 kl 23 209 15 224 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 230 226 236 216 211
Laveste vannstand 70 55 53 34 29
Avvik gult nivå -21 -25 -15 -35 -40
Avvik orange nivå -33 -37 -27 -47 -52
Avvik rødt nivå -43 -47 -37 -57 -62
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm