Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 187 17 204 -
09/10 kl 01 147 18 165 -
09/10 kl 02 100 19 119 -
09/10 kl 03 58 21 79 -
09/10 kl 04 33 24 57 -
09/10 kl 05 28 25 53 -
09/10 kl 06 45 25 70 -
09/10 kl 07 81 24 105 -
09/10 kl 08 129 24 153 -
09/10 kl 09 173 25 198 -
09/10 kl 10 201 26 227 -
09/10 kl 11 210 26 236 -
09/10 kl 12 198 24 222 -
09/10 kl 13 168 23 191 -
09/10 kl 14 123 23 146 -
09/10 kl 15 81 22 103 -
09/10 kl 16 53 21 74 -
09/10 kl 17 44 20 64 -
09/10 kl 18 55 17 72 -
09/10 kl 19 85 15 100 -
09/10 kl 20 129 14 143 -
09/10 kl 21 175 13 188 -
09/10 kl 22 206 11 217 -
09/10 kl 23 217 10 227 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 230 226 236 216 211
Laveste vannstand 70 55 53 34 29
Avvik gult nivå -21 -25 -15 -35 -40
Avvik orange nivå -33 -37 -27 -47 -52
Avvik rødt nivå -43 -47 -37 -57 -62
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm