Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 208 8 216 -
10/10 kl 01 179 6 185 -
10/10 kl 02 134 6 140 -
10/10 kl 03 85 5 90 -
10/10 kl 04 48 5 53 -
10/10 kl 05 30 4 34 -
10/10 kl 06 32 4 36 -
10/10 kl 07 55 2 57 -
10/10 kl 08 97 1 98 -
10/10 kl 09 146 3 149 -
10/10 kl 10 186 5 191 -
10/10 kl 11 207 5 212 -
10/10 kl 12 208 5 213 -
10/10 kl 13 190 3 193 -
10/10 kl 14 152 4 156 -
10/10 kl 15 107 4 111 -
10/10 kl 16 68 4 72 -
10/10 kl 17 46 3 49 -
10/10 kl 18 45 2 47 -
10/10 kl 19 62 1 63 -
10/10 kl 20 98 1 99 -
10/10 kl 21 145 -1 144 -
10/10 kl 22 186 -1 185 -
10/10 kl 23 210 -3 207 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 230 226 236 216 211
Laveste vannstand 70 55 53 34 29
Avvik gult nivå -21 -25 -15 -35 -40
Avvik orange nivå -33 -37 -27 -47 -52
Avvik rødt nivå -43 -47 -37 -57 -62
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm