Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 214 -3 211 -
11/10 kl 01 199 -3 196 -
11/10 kl 02 165 -3 162 -
11/10 kl 03 118 -3 115 -
11/10 kl 04 73 -8 65 -
11/10 kl 05 44 -7 37 -
11/10 kl 06 34 -5 29 -
11/10 kl 07 43 -6 37 -
11/10 kl 08 72 -6 66 -
11/10 kl 09 116 -6 110 -
11/10 kl 10 161 -4 157 -
11/10 kl 11 193 -4 189 -
11/10 kl 12 206 -7 199 -
11/10 kl 13 200 -6 194 -
11/10 kl 14 175 -6 169 -
11/10 kl 15 134 -5 129 -
11/10 kl 16 91 -4 87 -
11/10 kl 17 60 -4 56 -
11/10 kl 18 47 -2 45 -
11/10 kl 19 52 0 52 -
11/10 kl 20 75 0 75 -
11/10 kl 21 114 1 115 -
11/10 kl 22 158 0 158 -
11/10 kl 23 192 2 194 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 230 226 236 216 211
Laveste vannstand 70 55 53 34 29
Avvik gult nivå -21 -25 -15 -35 -40
Avvik orange nivå -33 -37 -27 -47 -52
Avvik rødt nivå -43 -47 -37 -57 -62
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm