Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/10 kl 00 205 221 211 -
11/10 kl 01 189 206 196 -
11/10 kl 02 154 173 162 -
11/10 kl 03 105 126 115 -
11/10 kl 04 59 80 65 -
11/10 kl 05 30 50 37 -
11/10 kl 06 19 40 29 -
11/10 kl 07 26 51 37 -
11/10 kl 08 56 79 66 -
11/10 kl 09 101 123 110 -
11/10 kl 10 145 169 157 -
11/10 kl 11 178 200 189 -
11/10 kl 12 192 214 199 -
11/10 kl 13 186 208 194 -
11/10 kl 14 162 184 169 -
11/10 kl 15 121 141 129 -
11/10 kl 16 78 99 87 -
11/10 kl 17 48 71 56 -
11/10 kl 18 36 58 45 -
11/10 kl 19 42 61 52 -
11/10 kl 20 65 85 75 -
11/10 kl 21 106 126 115 -
11/10 kl 22 151 171 158 -
11/10 kl 23 185 203 194 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 238 236 246 232 221
Laveste vannstand 67 52 49 32 19
Avvik gult nivå -13 -15 -5 -19 -30
Avvik orange nivå -25 -27 -17 -31 -42
Avvik rødt nivå -35 -37 -27 -41 -52
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm