Tid (NNT) Observert 07/10 12 07/10 00 06/10 12
11/10 kl 00 - 211 215 218
11/10 kl 01 - 196 199 202
11/10 kl 02 - 162 163 167
11/10 kl 03 - 115 117 120
11/10 kl 04 - 65 69 71
11/10 kl 05 - 37 40 40
11/10 kl 06 - 29 29 29
11/10 kl 07 - 37 37 38
11/10 kl 08 - 66 67 69
11/10 kl 09 - 110 111 112
11/10 kl 10 - 157 156 157
11/10 kl 11 - 189 188 187
11/10 kl 12 - 199 199 200
11/10 kl 13 - 194 192 196
11/10 kl 14 - 169 167 -
11/10 kl 15 - 129 125 -
11/10 kl 16 - 87 84 -
11/10 kl 17 - 56 52 -
11/10 kl 18 - 45 40 -
11/10 kl 19 - 52 47 -
11/10 kl 20 - 75 71 -
11/10 kl 21 - 115 111 -
11/10 kl 22 - 158 154 -
11/10 kl 23 - 194 189 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 07/10 12 230 226 236 216 211
Max. fra modell: 07/10 00 230 223 235 224 215
Max. fra modell: 06/10 12 229 224 236 217 218
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm