Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/10 kl 00 -9 7 -3 -
11/10 kl 01 -10 7 -3 -
11/10 kl 02 -11 8 -3 -
11/10 kl 03 -13 8 -3 -
11/10 kl 04 -14 7 -8 -
11/10 kl 05 -14 6 -7 -
11/10 kl 06 -15 6 -5 -
11/10 kl 07 -17 8 -6 -
11/10 kl 08 -16 7 -6 -
11/10 kl 09 -15 7 -6 -
11/10 kl 10 -16 8 -4 -
11/10 kl 11 -15 7 -4 -
11/10 kl 12 -14 8 -7 -
11/10 kl 13 -14 8 -6 -
11/10 kl 14 -13 9 -6 -
11/10 kl 15 -13 7 -5 -
11/10 kl 16 -13 8 -4 -
11/10 kl 17 -12 11 -4 -
11/10 kl 18 -11 11 -2 -
11/10 kl 19 -10 9 0 -
11/10 kl 20 -10 10 0 -
11/10 kl 21 -8 12 1 -
11/10 kl 22 -7 13 0 -
11/10 kl 23 -7 11 2 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 27 28 26 8 2
Laveste værets virkning 3 6 10 -3 -8
Korreksjon av vannstandsdataene: +7 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm