Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/10 kl 13 261 5 266 265
07/10 kl 14 201 3 204 203
07/10 kl 15 144 5 149 152
07/10 kl 16 100 5 105 106
07/10 kl 17 75 8 83 81
07/10 kl 18 79 7 86 82
07/10 kl 19 116 8 124 118
07/10 kl 20 179 12 191 183
07/10 kl 21 248 15 263 257
07/10 kl 22 308 12 320 323
07/10 kl 23 342 16 358 358

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 358 382 393 388 349
Laveste vannstand 83 70 66 45 28
Avvik gult nivå -44 -20 -9 -14 -53
Avvik orange nivå -66 -42 -31 -36 -75
Avvik rødt nivå -92 -68 -57 -62 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm