Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 00 335 22 357 349
08/10 kl 01 288 19 307 302
08/10 kl 02 219 20 239 237
08/10 kl 03 150 26 176 -
08/10 kl 04 91 29 120 -
08/10 kl 05 52 31 83 -
08/10 kl 06 40 30 70 -
08/10 kl 07 64 35 99 -
08/10 kl 08 122 39 161 -
08/10 kl 09 197 40 237 -
08/10 kl 10 271 41 312 -
08/10 kl 11 326 39 365 -
08/10 kl 12 343 39 382 -
08/10 kl 13 315 42 357 -
08/10 kl 14 254 37 291 -
08/10 kl 15 184 32 216 -
08/10 kl 16 123 35 158 -
08/10 kl 17 79 35 114 -
08/10 kl 18 59 28 87 -
08/10 kl 19 73 28 101 -
08/10 kl 20 123 33 156 -
08/10 kl 21 195 29 224 -
08/10 kl 22 271 24 295 -
08/10 kl 23 332 31 363 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 358 382 393 388 349
Laveste vannstand 83 70 66 45 28
Avvik gult nivå -44 -20 -9 -14 -53
Avvik orange nivå -66 -42 -31 -36 -75
Avvik rødt nivå -92 -68 -57 -62 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm