Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 359 34 393 -
09/10 kl 01 339 27 366 -
09/10 kl 02 277 26 303 -
09/10 kl 03 198 32 230 -
09/10 kl 04 125 32 157 -
09/10 kl 05 69 29 98 -
09/10 kl 06 36 30 66 -
09/10 kl 07 34 33 67 -
09/10 kl 08 71 28 99 -
09/10 kl 09 141 29 170 -
09/10 kl 10 222 29 251 -
09/10 kl 11 298 28 326 -
09/10 kl 12 347 26 373 -
09/10 kl 13 352 25 377 -
09/10 kl 14 307 27 334 -
09/10 kl 15 234 25 259 -
09/10 kl 16 160 24 184 -
09/10 kl 17 101 25 126 -
09/10 kl 18 64 25 89 -
09/10 kl 19 53 23 76 -
09/10 kl 20 79 22 101 -
09/10 kl 21 140 28 168 -
09/10 kl 22 219 26 245 -
09/10 kl 23 295 23 318 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 358 382 393 388 349
Laveste vannstand 83 70 66 45 28
Avvik gult nivå -44 -20 -9 -14 -53
Avvik orange nivå -66 -42 -31 -36 -75
Avvik rødt nivå -92 -68 -57 -62 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm