Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/10 kl 00 350 24 374 -
10/10 kl 01 364 24 388 -
10/10 kl 02 328 21 349 -
10/10 kl 03 254 22 276 -
10/10 kl 04 171 19 190 -
10/10 kl 05 102 16 118 -
10/10 kl 06 55 16 71 -
10/10 kl 07 31 14 45 -
10/10 kl 08 41 18 59 -
10/10 kl 09 91 15 106 -
10/10 kl 10 169 14 183 -
10/10 kl 11 251 15 266 -
10/10 kl 12 321 13 334 -
10/10 kl 13 358 15 373 -
10/10 kl 14 346 12 358 -
10/10 kl 15 286 12 298 -
10/10 kl 16 206 11 217 -
10/10 kl 17 135 8 143 -
10/10 kl 18 85 4 89 -
10/10 kl 19 57 7 64 -
10/10 kl 20 58 6 64 -
10/10 kl 21 96 -1 95 -
10/10 kl 22 165 -1 164 -
10/10 kl 23 243 -2 241 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 358 382 393 388 349
Laveste vannstand 83 70 66 45 28
Avvik gult nivå -44 -20 -9 -14 -53
Avvik orange nivå -66 -42 -31 -36 -75
Avvik rødt nivå -92 -68 -57 -62 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm