Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/10 kl 00 313 -3 310 -
11/10 kl 01 356 -7 349 -
11/10 kl 02 355 -9 346 -
11/10 kl 03 304 -7 297 -
11/10 kl 04 223 -10 213 -
11/10 kl 05 145 -11 134 -
11/10 kl 06 86 -8 78 -
11/10 kl 07 50 -10 40 -
11/10 kl 08 39 -11 28 -
11/10 kl 09 63 -9 54 -
11/10 kl 10 122 -8 114 -
11/10 kl 11 199 -8 191 -
11/10 kl 12 276 -10 266 -
11/10 kl 13 334 -9 325 -
11/10 kl 14 356 -10 346 -
11/10 kl 15 326 -11 315 -
11/10 kl 16 256 -11 245 -
11/10 kl 17 178 -13 165 -
11/10 kl 18 116 -12 104 -
11/10 kl 19 78 -16 62 -
11/10 kl 20 61 -13 48 -
11/10 kl 21 74 -11 63 -
11/10 kl 22 121 -15 106 -
11/10 kl 23 189 -13 176 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 358 382 393 388 349
Laveste vannstand 83 70 66 45 28
Avvik gult nivå -44 -20 -9 -14 -53
Avvik orange nivå -66 -42 -31 -36 -75
Avvik rødt nivå -92 -68 -57 -62 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: +8 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm