Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
07/10 kl 13 54 -8 46 45
07/10 kl 14 37 -8 29 28
07/10 kl 15 11 -7 4 2
07/10 kl 16 -16 -8 -24 -25
07/10 kl 17 -38 -7 -45 -46
07/10 kl 18 -48 -7 -55 -58
07/10 kl 19 -43 -7 -50 -52
07/10 kl 20 -25 -6 -31 -34
07/10 kl 21 3 -7 -4 -5
07/10 kl 22 34 -6 28 25
07/10 kl 23 60 -5 55 52

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 55 68 83 84 73
Laveste vannstand -55 -66 -66 -74 -79
Avvik gult nivå -49 -36 -21 -20 -31
Avvik orange nivå -60 -47 -32 -31 -42
Avvik rødt nivå -68 -55 -40 -39 -50
Korreksjon av vannstandsdataene: +25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm