Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
07/10 kl 13 46 46 46 45
07/10 kl 14 27 30 29 28
07/10 kl 15 3 6 4 2
07/10 kl 16 -28 -23 -24 -25
07/10 kl 17 -48 -45 -45 -46
07/10 kl 18 -56 -53 -55 -58
07/10 kl 19 -53 -50 -50 -52
07/10 kl 20 -32 -27 -31 -34
07/10 kl 21 -7 -5 -4 -5
07/10 kl 22 26 29 28 25
07/10 kl 23 52 56 55 52

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 56 70 86 86 75
Laveste vannstand -56 -67 -67 -79 -84
Avvik gult nivå -48 -34 -18 -18 -29
Avvik orange nivå -59 -45 -29 -29 -40
Avvik rødt nivå -67 -53 -37 -37 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: +25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm