Tid (NNT) Observert 07/10 12 07/10 00 06/10 12
07/10 kl 00 63 - - 64
07/10 kl 01 51 - 52 53
07/10 kl 02 28 - 28 29
07/10 kl 03 -1 - 0 1
07/10 kl 04 -29 - -29 -27
07/10 kl 05 -49 - -47 -46
07/10 kl 06 -58 - -56 -55
07/10 kl 07 -52 - -49 -48
07/10 kl 08 -33 - -31 -30
07/10 kl 09 -7 - -4 -4
07/10 kl 10 19 - 23 23
07/10 kl 11 40 - 42 43
07/10 kl 12 49 - 53 53
07/10 kl 13 45 46 47 47
07/10 kl 14 28 29 30 31
07/10 kl 15 2 4 5 6
07/10 kl 16 -25 -24 -23 -22
07/10 kl 17 -46 -45 -45 -44
07/10 kl 18 -58 -55 -54 -53
07/10 kl 19 -52 -50 -49 -49
07/10 kl 20 -34 -31 -30 -29
07/10 kl 21 -5 -4 -3 -3
07/10 kl 22 25 28 29 29
07/10 kl 23 52 55 56 56

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 07/10 12 55 68 83 84 73
Max. fra modell: 07/10 00 56 69 84 82 73
Max. fra modell: 06/10 12 64 69 84 88 68
Korreksjon av vannstandsdataene: +25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm