Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/10 kl 00 74 -6 68 65
08/10 kl 01 73 -5 68 64
08/10 kl 02 56 -4 52 48
08/10 kl 03 27 -4 23 -
08/10 kl 04 -6 -4 -10 -
08/10 kl 05 -37 -4 -41 -
08/10 kl 06 -58 -4 -62 -
08/10 kl 07 -62 -4 -66 -
08/10 kl 08 -51 -3 -54 -
08/10 kl 09 -25 -3 -28 -
08/10 kl 10 6 -1 5 -
08/10 kl 11 38 -2 36 -
08/10 kl 12 59 -1 58 -
08/10 kl 13 67 0 67 -
08/10 kl 14 58 0 58 -
08/10 kl 15 35 1 36 -
08/10 kl 16 4 0 4 -
08/10 kl 17 -26 1 -25 -
08/10 kl 18 -49 1 -48 -
08/10 kl 19 -56 0 -56 -
08/10 kl 20 -46 1 -45 -
08/10 kl 21 -22 0 -22 -
08/10 kl 22 11 1 12 -
08/10 kl 23 45 1 46 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 55 68 83 84 73
Laveste vannstand -55 -66 -66 -74 -79
Avvik gult nivå -49 -36 -21 -20 -31
Avvik orange nivå -60 -47 -32 -31 -42
Avvik rødt nivå -68 -55 -40 -39 -50
Korreksjon av vannstandsdataene: +25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm