Tid (NNT) Observert 07/10 12 07/10 00 06/10 12
08/10 kl 00 65 68 69 69
08/10 kl 01 64 68 69 69
08/10 kl 02 48 52 52 53
08/10 kl 03 - 23 24 24
08/10 kl 04 - -10 -9 -9
08/10 kl 05 - -41 -41 -40
08/10 kl 06 - -62 -61 -61
08/10 kl 07 - -66 -65 -65
08/10 kl 08 - -54 -53 -54
08/10 kl 09 - -28 -28 -27
08/10 kl 10 - 5 5 5
08/10 kl 11 - 36 37 37
08/10 kl 12 - 58 59 59
08/10 kl 13 - 67 68 68
08/10 kl 14 - 58 58 59
08/10 kl 15 - 36 36 37
08/10 kl 16 - 4 5 6
08/10 kl 17 - -25 -25 -24
08/10 kl 18 - -48 -48 -48
08/10 kl 19 - -56 -56 -55
08/10 kl 20 - -45 -45 -45
08/10 kl 21 - -22 -22 -21
08/10 kl 22 - 12 13 13
08/10 kl 23 - 46 47 47

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 07/10 12 55 68 83 84 73
Max. fra modell: 07/10 00 56 69 84 82 73
Max. fra modell: 06/10 12 64 69 84 88 68
Korreksjon av vannstandsdataene: +25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm