Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/10 kl 00 71 0 71 -
09/10 kl 01 82 1 83 -
09/10 kl 02 76 0 76 -
09/10 kl 03 54 1 55 -
09/10 kl 04 19 0 19 -
09/10 kl 05 -18 0 -18 -
09/10 kl 06 -49 1 -48 -
09/10 kl 07 -67 1 -66 -
09/10 kl 08 -66 2 -64 -
09/10 kl 09 -48 2 -46 -
09/10 kl 10 -17 2 -15 -
09/10 kl 11 18 2 20 -
09/10 kl 12 49 2 51 -
09/10 kl 13 69 2 71 -
09/10 kl 14 71 2 73 -
09/10 kl 15 57 2 59 -
09/10 kl 16 28 2 30 -
09/10 kl 17 -6 1 -5 -
09/10 kl 18 -38 2 -36 -
09/10 kl 19 -57 1 -56 -
09/10 kl 20 -59 1 -58 -
09/10 kl 21 -44 0 -44 -
09/10 kl 22 -14 0 -14 -
09/10 kl 23 22 0 22 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 55 68 83 84 73
Laveste vannstand -55 -66 -66 -74 -79
Avvik gult nivå -49 -36 -21 -20 -31
Avvik orange nivå -60 -47 -32 -31 -42
Avvik rødt nivå -68 -55 -40 -39 -50
Korreksjon av vannstandsdataene: +25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm