Tid (NNT) Observert 07/10 12 07/10 00 06/10 12
09/10 kl 00 - 71 72 73
09/10 kl 01 - 83 84 84
09/10 kl 02 - 76 77 78
09/10 kl 03 - 55 56 57
09/10 kl 04 - 19 20 21
09/10 kl 05 - -18 -17 -15
09/10 kl 06 - -48 -48 -46
09/10 kl 07 - -66 -66 -64
09/10 kl 08 - -64 -64 -62
09/10 kl 09 - -46 -47 -44
09/10 kl 10 - -15 -15 -12
09/10 kl 11 - 20 20 23
09/10 kl 12 - 51 51 54
09/10 kl 13 - 71 72 74
09/10 kl 14 - 73 73 76
09/10 kl 15 - 59 59 62
09/10 kl 16 - 30 30 33
09/10 kl 17 - -5 -5 -1
09/10 kl 18 - -36 -37 -33
09/10 kl 19 - -56 -57 -53
09/10 kl 20 - -58 -58 -54
09/10 kl 21 - -44 -44 -40
09/10 kl 22 - -14 -14 -10
09/10 kl 23 - 22 22 27

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 07/10 12 55 68 83 84 73
Max. fra modell: 07/10 00 56 69 84 82 73
Max. fra modell: 06/10 12 64 69 84 88 68
Korreksjon av vannstandsdataene: +25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm